Nástroje pro uplatnění cizinců na trhu práce v ČR

MigraceOnline.cz › Analýzy

Analýzy

Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR

Analýza autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné vychází z dostupných statistických dat k využití kvalifikace migrantů a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce v osmi regionech ČR. Výzkum sleduje celkový i dílčí vývoj problematiky uplatňování vzdělanostního potenciálu migrantů ze třetích zemí v ČR nejen z hlediska ukazatelů statistik, ale i z hlediska toho, jaká je vnitřní struktura tohoto procesu a jak je reflektován samotnými migranty.

Zkušenosti cizinců s uznáváním zahraničního vzdělání v ČR

Případové studie (16 příběhů)

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR

Zpráva autorky Anny Pokorné sleduje legislativní vývoj v této oblasti v ČR, zařazuje jej do kontextu evropské legislativy i migrační politiky. Terénní výzkum mezi migranty, představiteli uznávacích orgánů a zaměstnavateli mapuje každodenní praxi uznávání zahraničního vzdělání v ČR, její bezprostřední dopad na migranty, zaměstnavatele a na celkové uplatňování vzdělanostního potenciálu občanů třetích zemí. Zpráva obsahuje praktická doporučení.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00, Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: infocentrum@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect