Nástroje pro uplatnění cizinců na trhu práce v ČR

MigraceOnline.cz › Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

Zde najdete výčet nejzajímavějších projektů řešící pracovní mobilitu cizinců, které se vztahují k výše uvedeným konkrétním nástrojům pracovního poradenství. Popis projektů obsahuje například zhodnocení jejich efektivnosti a popis případných problémů, které se v průběhu jejich realizace objevily. Doufáme, že tento výčet poslouží jako inspirace pro ty, kdo by rádi přispěli k řešení daného problému realizací nebo financováním dalších projektů v oblasti integrace cizinců do společnosti a na trh práce.

Příklady dobré praxe

 • Příklad č. 1: Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení

  Projekt byl realizován v letech 2008-2011 organizací GLE, o. p. s. na území hl. m. Prahy. Jeho záměrem bylo zvýšit povědomí o podnikání jako cestě ze sociálního vyloučení a poskytnout podporu a rozvoj dovedností a znalostí potřebných pro zahájení podnikatelské činnosti.

  Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení
 • Příklad č. 2: Byznys mentoring pro migranty

  Projekt začal v roce 2008 a trvá dosud. Je realizován Rakouským integračním fondem (Österreichischer Integrationsfonds, ÖIF) ve spolupráci s Rakouskou obchodní komorou a rakouským Úřadem práce. Jeho snahou je propojit zkušené jedince ze světa obchodu (tzv. mentory) a osoby s migrantským původem (tzv. mentees nebo mentorees). Mentoři v rámci projektu podporují mentorees v rozvoji aktivit vedoucích k jejich integraci na rakouský trh práce.

  (němčina)
  (angličtina)
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00, Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: infocentrum@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect