Nástroje pro uplatnění cizinců na trhu práce v ČR

MigraceOnline.cz › O Projektu

O Projektu

Projekt Využití kvalifikace imigrantů na českém trhu práce

E-learningový portál je jedním z výstupů projektu „Využití kvalifikace imigrantů na českém trhu práce“(dále jen „Využití kvalifikace imigrantů“), který byl realizován z podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu. Jeho cílem bylo posílit zapojení migrantů na českém pracovním trhu a využití jejich kvalifikace a schopností způsobem, který by odpovídal jejich potřebám i potřebám české ekonomiky. V jeho rámci je připravován vznik metodiky pro pracovní poradenství, výzkum zabývající se postavením cizinců na trhu práce, webový portál mapující legislativu a praxi v oblasti nostrifikace zahraničních diplomů a další. Projekt čerpá z praxe a zkušeností zahraničních partnerů z Rakouska, Německa a Itálie. Mezi externí partnery projektu patří také experti z NNO a ÚP CŘ.

Výstupy projektu

Metodika – sdílení pracovních zkušeností v oblasti uplatnění cizinců na trhu práce

Smyslem této publikace je poskytnout těm, kteří se věnují pracovnímu poradenství pro cizince, nástroj sloužící k usnadnění a zkvalitnění jejich práce. Z tohoto důvodu metodika obsahuje popis konkrétních nástrojů a metod využívaných jak v poradenství určenému pro cizince, tak v kariérním poradenství jako takovém. Kromě toho publikace obsahuje také výčet některých úspěšných projektů řešících problematiku pracovního uplatnění cizinců. Věříme, že následující přehled bude také vhodným vodítkem pro tvůrce lokálních i národních politik a strategických a koncepčních dokumentů při jejich snaze o hledání vhodných nástrojů a metod k zapojení migrantů na trhu práce a k zvýšení jejich kariérní mobility. Pro větší názornost a oživení textu jsou k jednotlivým nástrojům a metodám přiřazeny dále také příběhy konkrétních lidí majících zkušenosti s hledáním práce v České republice.

Portál Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace http://nostrifikace.mkc.cz/

Portál je zejména praktickou pomůckou všem, kteří buď sami potřebují uznat své vzdělání a kvalifikaci, či poskytují poradenství v této oblasti. Přehledně shromažďuje informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v nejrůznějších situacích, pro účely studia, zaměstnání a živnostenského podnikání jako fyzická osoba. Uživatele postupně provádí jednotlivými kroky procesu. Portál obsahuje kontakty na uznávací orgány, vysvětluje postup ověřování dokumentů, obsahuje odkazy na relevantní legislativu a slovníček pojmů spjatých s problematikou.

Multikulturní centrum Praha

Multikulturní centrum Praha (MKC) vzniklo v roce 1999 jako občanské sdružení věnující se otázkám soužití lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. Mezi hlavní činnosti provozované Multikulturním centrem Praha patří vzdělávací, kulturní a informační aktivity pro děti, studenty, učitele, knihovníky a širokou veřejnost. Konkrétně MKC pořádá například dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuze nebo filmové a literární akce. Tematicky se MKC zaměřuje zejména na otázky migrace, integrace, sociálního vyloučení, diverzity, interkulturního vzdělávání, xenofobie a rasismu a mnohému dalšímu. MKC je také provozovatelem populárních internetových stránek o migraci migraceonline.cz a veřejné knihovny.

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00, Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: infocentrum@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect